O firmie

MISJA:

Podtrzymywanie pokoleniowych tradycji dobrej roboty dla zaspokojenia potrzeb klienta i osiągnięcia własnej satysfakcji.
 

CEL:

Nadrzędnym celem naszej firmy jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy usług w zakresie budowlano-instalacyjnym .
Pragniemy zaspokoić potrzeby i wymagania klientów jednocześnie wzbudzając szacunek u konkurencji.
 

POLITYKA:

  • kompleksowość oferty
  • zatrudnianie kwalifikowanej kadry o odpowiednich umiejętnościach
  • dążenie do ciągłego doskonalenia załogi
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych
  • korzystanie z materiałów od sprawdzonych dostawców
  • dążenie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością